Wat te doen bij overlijden?

Checklist bij overlijden

Veel mensen hebben het gevoel na een overlijden meteen van alles te moeten regelen. Maar het is heel normaal om in de eerste uren na het overlijden de ruimte te nemen voor uw emoties, en om tot rust te komen. 

Als u te maken heeft met het verlies van een dierbare, kan het lastig zijn om aandacht vrij te maken voor de administratieve kant. Om u in deze uitdagende tijd te begeleiden, hebben we een checklist bij overlijden voor u samengesteld zodat u weet wat u na een overlijden het beste kunt doen.

Meld een overlijden

Bel ons gratis nummer 

085 – 4000 333

We zijn dag en nacht bereikbaar.

1. Huisarts bellen

Als een dierbare is overleden moet er een arts langskomen om de overledene te “schouwen”. De arts maakt een verklaring van overlijden (deze bestaat uit twee delen). Deze is nodig om de uitvaart te regelen.

2. Uitvaartverzorger bellen

Als de huisarts is geweest kunt u daarna het beste zo snel mogelijk contact met ons opnemen op onze gratis hulplijn 085 – 4000 333.
Wij zorgen er voor dat de overledene wordt verzorgd en eventueel opgehaald. Doorgaans zijn wij binnen 1,5 uur ter plaatse. Het melden van overlijden bij de gemeente doen wij voor u. Het is handig om alvast kleding en een legitimatie van uw dierbare klaar te leggen.

’s Nachts Overleden?
Ook bij een overlijden in de nacht komt ons zorgteam zo snel mogelijk langs om de overledene te verzorgen of op te halen. Meestal komen we de volgende dag samen om alles te bespreken.

3. Naasten informeren

De naaste familie en vrienden worden meestal telefonisch op de hoogte gesteld van een overlijden. Tegenwoordig kan dit ook gebeuren via chatprogramma’s zoals WhatsApp. Familie, vrienden en kennissen van de overledene moeten zo spoedig mogelijk ingelicht worden over het overlijden van de persoon.

Doorgaans gebeurt dit met behulp van een rouwkaart, die binnen de eerste dagen na het overlijden verstuurd wordt. Op de rouwkaart staat de datum van overlijden en meestal een adres en contactgegevens van de nabestaanden. Het is niet ongebruikelijk om sociale media te gebruiken om persoonlijke contacten van de overledene in te lichten over het overlijden.

4. Uitvaart regelen

Zodra u klaar bent voor het plannen van de uitvaart, kunt u het beste contact met ons opnemen via telefoonnummer 085-4000 333 of ons contactformulier. We kunnen al veel in gang zetten terwijl we wachten op de benodigde juridische documenten.

5. Akte van overlijden

Wij doen de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand. De akte van overlijden krijg u daarna van ons. Maak hier meerdere kopieën van. Die heeft u vaak nodig om instanties te informeren.

6. Verklaring van erfrecht

De notaris geeft u een verklaring van erfrecht. Dit is een officiële verklaring met daarin informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Deze verklaring heeft u nodig om zaken met de bank te kunnen regelen.

Als er een testament is opgemaakt, maakt dat het verdelen van inboedel en vermogen gemakkelijker. Als het banksaldo van de overledene lager is dan € 100.000 en er geen testament is, dan is een verklaring van erfrecht niet nodig. Dit bespaart notariskosten.

In een testament kan de overledene aanwijzen wie de afwikkeling van de erfenis regelt: de executeur. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een buitenstaander zijn.

7. Levensverzekering

Was er een levensverzekering afgesloten? Was er een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek? De nabestaanden kunnen de hypotheekschuld (gedeeltelijk) aflossen met het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert.

8. Overige verzekeringen

Welke verzekeringen had de overledene? Sommige verzekeringen, zoals een ziektekostenverzekering en WA-verzekering kunt u direct stopzetten.
Als de koopwoning van de overledene nog moet worden verkocht, kan het verstandig zijn om de inboedel- en opstalverzekering aan te houden totdat alles geregeld is.

9. Instanties informeren

Breng de volgende instanties op de hoogte van het overlijden:

Werkgever
Pensioenfonds
Verzekeringsmaatschappijen
Banken
Organisaties waar de overledene abonnementen en lidmaatschappen heeft lopen
Donateurschappen
Verenigingen
Woningbouwvereniging
Klantenkaarten
Als iemand overlijdt wordt de Sociale Verzekeringsbank automatisch op de hoogte gebracht. Hier kunt u nagaan wat de gevolgen zijn voor de pensioenen en uitkeringen die de SVB uitkeert.

10. Bankzaken regelen

Maak een afspraak bij de bank. Bereid u goed voor en zet alle vragen op papier. Probeer uit te zoeken welke producten de overledene bij de bank heeft lopen:

Betaalrekeningen
Spaarrekeningen
Machtigingen
Automatische incasso’s
Creditcard
Lijfrenteverzekeringen en koopsompolissen
Hypotheek
Beleggingen
Bankkluis
Leningen
Bespreek met de bank of de rekeningen op een andere naam moeten komen te staan. Vraag ook of u de producten kunt opzeggen. Deze producten kunnen natuurlijk bij verschillende banken of instanties zijn afgesloten.

Tip: Wilt u nagaan of de overledene nog ergens een bankrekening heeft? De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een loket geopend voor slapende tegoeden.

Mochten er na het lezen van deze beknopte checklist bij overlijden nog vragen zijn, aarzel dan niet en bel onze gratis hulplijn 085 – 4000 333 of neem contact op via ons contactformulier.

Financieel overzicht

Is uw partner overleden? Dan is de Geldwijzer nabestaanden een handig startpunt om na te gaan voor welke financiële regelingen voor nabestaanden u in aanmerking komt.

Doordat uw gezinssituatie en inkomen verandert, heeft u mogelijk recht op toeslagen waar u eerder geen recht op had.

Ook uitgaven kunnen veranderen. Verzekeringspremies en lokale lasten (gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen) zijn voor éénpersoonshuishoudens lager dan voor meerpersoonshuishoudens. Het is slim om de inkomsten en uitgaven in uw nieuwe situatie op een rij te zetten.

Financieel overzicht overlijden

Heeft u vragen?

Neem contact op

Wilt u meer informatie over een uitvaart regelen? We zijn er altijd voor u. Heeft u onmiddellijk hulp nodig na het overlijden van een dierbare? Of wilt u van tevoren met iemand praten over het plannen van een begrafenis of crematie?

Bereik ons 24 uur per dag op 085 – 4000 333 of neem contact op via het contactformulier hieronder.

Van persoonlijk afscheid tot dierbare herinnering

Checklist bij overlijden

Wilt u een uitvaart regelen? Breng familie en vrienden samen om het leven van een dierbare te herdenken en elkaar te ondersteunen. Kies de uitvaart die past bij uw wensen. Zodat u op uw eigen manier afscheid kunt nemen. 

Krijgt u binnenkort te maken met een overlijden in uw naaste omgeving? Of wilt u uw eigen uitvaart wensen vastleggen? Dan krijgt u een gratis adviesgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u ons beter leren kennen en kunt u al uw vragen stellen. We kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden.

Meersorgh uitvaartverzorging
Levantkade 79
1019 MJ Amsterdam
Kvk 82176043

085 – 4000 333
info@meersorgh.nl
www.meersorgh.nl